۱۳۹۱/۴/۲۷

روابط عمومی رهبر ارکستر سازمان

عملكرد سازمان‏ ها و خروجي مجموعه فرآيندهاي كاري انجام گرفته شده در يك سازمان بدون ايجاد ‏هارموني، يكپارچگي و انسجام در امور، خروجي كامل و موثري نيست. روابط عمومي‏ ها در هر سازمان با ايجاد هويت واحد و دميدن روح تفاهم و همدلي، اجزاي پراكنده سازمان را به هم پيوند مي‌زنند. واحدها و بخش ‏هاي مالي، فني، رفاهي و ساير اجزاي هر سازمان به صورت جزيره‌اي هر يك به ايفاي وظايف خود مي‌پردازند و اين نهاد روابط عمومي است كه سازها را همنوا مي‌سازد و دلنشيني صداها را با اجراي برنامه‏ هاي راهبردي براي مخاطبان خلق مي‌كند. اگرچه نوع فعاليت روابط عمومي در هر سازمان متفاوت است اما هنر روابط عمومي براي ايجاد‏ هارموني در هر سازماني بدون در نظر گرفتن ماهيت و رسالت‏ هاي سازمان متبوع، موضوعي است كه ميان تمامي روابط عمومي‏ ها مشترك است. رهبري اركستر سازمان زماني محقق مي‌شود كه چهره‌اي موفق از سازمان نزد عموم جامعه به زيبايي ترسيم شود. مديران روابط عمومي كه انتصاب آنها براساس قابليت‏ ها و تخصص ‏هاي مورد نياز صورت گرفته است، در اين راه بدون ترديد موفق‌تر عمل خواهند كرد. مسئله‌اي كه در مباحث آسيب‌شناسانه صنعت روابط عمومي كشور همواره به آن پرداخته شده است و هنوز هم گريبانگير عرصه روابط عمومي است، انتصاب‏ هاي غير تخصصي است. شايد مديران ارشد سازمان‏ ها به ويژه مجموعه‏ هاي فني و تخصصي بر اين باور باشند كه مدير روابط عمومي قبل از هر چيز بايد از گروه كاركنان و آشنا با رسالت‌ها و اهداف فني و تخصصي سازمان باشد. اين در حالي است كه مسائل فرهنگي و اجتماعي و تمامي علوم و معلوماتي كه نزد افراد كاركشته و متخصص روابط عمومي وجود دارد، مورد غفلت مديران ارشد سازمان‏ها واقع شده است. نگاه تك‌بعدي و يك‌جانبه در انتخاب افراد را مي‌توان از مهمترين دغدغه ها و مسئله‏ هاي عصر حاضر كشور بر شمرد. از سويي ديگر عدم استمرار حمايت ‏هايي كه از روابط عمومي در كشور مي‌شود را نيز مي‌توان در زمره مسائل حوزه آسيب‌شناسي اين نهاد مورد كنكاش قرار داد. ارزش گذاري و بها دادن به روابط عمومي مستمر و هميشگي نيست. فقدان نگرش يكسان و با وحدت رويه دايمي به روابط عمومي‏ ها مشكل عمده اين حوزه است. عموماً با تغيير مديران راس هرم سازمان، شاهد جابه جايي‏ هاي عميق در سطوح روابط عمومي آن مجموعه هستيم. نبود قوانين و مقررات مدون كه تعيين كننده جايگاه روابط عمومي‏ ها باشد به اين مشكل دامن زده است. جايگاه شكننده روابط عمومي را مي‌توان با در نظر آوردن مدت زمان فعاليت مديران روابط عمومي در سازمان‏ ها برآورد كرد. عمر كاري متوسط مديران روابط عمومي ‏ها بيش از يك تا دو سال نبوده است. اين تغييرات مكرر و نبود نگرش مثبت هميشگي به اين حوزه را مي‌توان در زمره مشكلات ديگر اين عرصه قلمداد كرد. بنابراين رعايت اخلاق حرفه‌اي در حوزه روابط عمومي و اتخاذ تمهيدات لازم براي تدوين ساز و كارهاي قانوني و مقررات مورد نياز براي تثبيت جايگاه روابط عمومي و همچنين افزايش ميزان دقت نظر و اهتمام مديران ارشد سازمان به انتصاب‏ هاي تخصصي، مي‌تواند راهگشاي مسير رو به پيشرفت صنعت روابط عمومي كشور باشد.

برچسب ها: ارتباط با مشتری , بازاریابی , رفتار سازمانی , فروش ,
 
مقالات مرتبط
  •   بهبود مهارت‌های ارتباطی و اهمیت ارتباط ۱۳۹۱/۴/۲۷
  •   تعریف روابط عمومی ۱۳۹۱/۴/۲۷
  •   واکنش در برابر افراد استثنائی ۱۳۹۱/۴/۱۳
Share
تعداد بازدید: 2277 نفر
نظرات کاربران تعداد 0 0
 
هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که برای این مقاله نظر ثبت میکنید.
 
ثبت نظر  
نظر :
 
ثبت نظر