استاندارد

۱۳۹۱/۴/۲۷
ISO 13485
تجهیزات پزشکی جزء حساسترین ابزارهائی می باشند که جان و سلامت انسانها در اتباط مستقیم با کارکرد آنها می باشد ، لذا سازمان جهانی استاندارد ISOکمیته فنی شماره 210 ( TC 210 ) را مامور تدوین یک استاندارد مدیریت کیفیت برای تجهیزات پزشکی نمود و این کمیته اقدام به تدوین استاندارد ایزو 13485 نمود ...

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2368
۱۳۹۱/۴/۲۷
این آیین کار دارای 7 گام بوده که الزامات آن در Codex صنایع غذایی شرح داده شده این الزامات عدم آلودگی و سالم بودن محصولات غذایی را تضمین می کند و شامل کلیه مراحل تولید از مواد اولیه تا تحویل به مصرف کننده می شود ...
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2392
۱۳۹۱/۴/۲۷
در اروپا صنایع غذایی موظف به اجرای الزامات HACCP در سیستم کیفیت خود می باشند .
شرط لازم برای پیاده سازی این استاندارد داشتن شرایط مناسب محیط تهیه GMP و استفاده از مواد اولیه و فرآیندهای تولید ، بسته بندی و ارسال سالم می باشد .
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2099
۱۳۹۱/۴/۲۷
چگونه مشتريان مي توانند صحت ادعاي سازمانها را باور كنند؟
اين سوال در مواردي نظير گارانتي بسيار مورد توجه مشتريان قرار داشته و بر طبق آمارهاي بين المللي بد بيني مشتريان به ادعاهاي گارانتي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته روز به روز در حال افزايش است ...
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2264
۱۳۹۱/۳/۲۰

در دنياي امروزکارايي و اثر بخشي فرآيندهاي سازمان، سخن روز است. با مطالعات علمي بايد به اين پرسش پاسخ داد که چگونه مي توان كارائي و اثربخشي فرآيندهاي سازمان را بهبود بخشيد. صاحبنظران معتقدند که يکي از راه هاي افزايش اثر بخشي فعاليتهاي سازمان، بهبود کيفيت خدمات يا بعبارتي تامين نيازها و انتظارات مشتريان است.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2858