برند

۱۳۹۱/۶/۱۰

- تبلیغات به برند سازی کمک می کند
- تبلیغات می تواند به برند کمک نکند
- تبلیغات از برند محافظت می کند
- تبلیغات می تواند برند را تخریب کند

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2788
۱۳۹۱/۵/۲

بخش اول امروزه تمامي‌كسب و كارها اعم از كوچك یا بزرگ برای به دست آوردن جایگاه مورد انتظار و حفظ آن نیازمند برند سازی هستند.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2471
۱۳۹۱/۵/۲

پس از بخش‌بندی بازار و در پی آن انتخاب بازار هدف، ماهیت رقابت و چارچوب رقابتی مناسب برای جایگاه‌سازی، گام بعدی طراحی و تدوین جایگاه برند است.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2818
۱۳۹۱/۳/۲۰

چگونگي ارزشيابي ما از يک نام تجاري‌، يک محصول و يا يک خدمت بستگي به نحوة ادراک ما از هر يک از آنها دارد . اين امر به نوبة خود بستگي به چارچوب مرجعي دارد که بر روي آنها مي گسترانيم‌. چارچوب مرجع به طور عمده از تجارب ما سرچشمه مي گيرد .

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2423
۱۳۹۱/۳/۱۷

اگرچه یکی از مهمترین اهداف هزینه کردن کلان در راه ساختن برندهای ماندگار و تاثیرگذار، ایجاد حس وفاداری برای مشتری است، اما درصد کمی از مشتریان هستند که صرفا به خاطر برند و نام تجاری یک شرکت، محصولاتش را می خرند.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2229
۱۳۹۱/۳/۱۷

مشتریان در تشریک مساعی برای تقویت برند شما چه انگیزه ای دارند و نقش محققین چه می تواند باشد؟
ایجاد زمینه و انگیزه برای مشتریان جهت تشریک مساعی در تقویت و توسعه یک برند، شیوه ای است که بر"هر چه مفید تر بودن" متمرکز است.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2413