تبلیغات محیطی

۱۳۹۱/۴/۲۱

هرگاه در سخنرانی ها یا معرفی برنامه هایی می خواهید از وایت برد، فیلم یا دیگر وسایل بصری استفاده کنید، این رنگ ها و تأثیرات آنها را در ذهن داشته باشید:
بیش از سه رنگ استفاده نکنید.
در طول برنامه از رنگ مشابه برای کاربردهای مشابه استفاده [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2418
۱۳۹۱/۳/۹

با فراگیرشدن استفاده تك بعدى تولیدكنندگان داخلى و خارجى از تبلیغات محیطى واشباع شدن ذهن مخاطب از اینگونه تبلیغات ،برخى برندها و شركت هاى بزرگ اخیرا براى به نتیجه رساندن برنامه هاى تبلیغاتى خود به توسعه واحدهاى روابط عمومى وبرگزارى رویدادها (event ) و بازار یابى مستقیم روى آورده اند.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2005