روابط عمومی

۱۳۹۱/۴/۲۷

عملكرد سازمان‏ ها و خروجي مجموعه فرآيندهاي كاري انجام گرفته شده در يك سازمان بدون ايجاد ‏هارموني، يكپارچگي و انسجام در امور، خروجي كامل و موثري نيست.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2642
۱۳۹۱/۴/۲۷

تحقیقات نشان می‌دهد که مدیران بین 50درصد تا 80درصد وقت خود را صرف برقراری ارتباط به روش‌های مختلف می‌کنند، زیرا برقراری ارتباط عاملی ضروری در اداره سازمان‌ها می‌باشد، بدون ارتباط موثر توسط مدیریت اجرایی، خلاقیت، همکاری و درک نیازهای مشتریان غیرممکن یا بسیار دشوار است، همچنین بدون وجود ارتباط موثر به سختی می‌توان انتظارات افراد مافوقی را برآورده کرد که درباره شما تصمیم‌گیری می‌کنند.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  5798
۱۳۹۱/۴/۲۷

در کنفرانسی که در سال 1959 در لندن برگزار شد، آقای تراورس هیلی روابط عمومی را واژه­ای معرفی کرد که ارائه­ی یک تعریف دقیق از آن غیرممکن بوده، اما در عین حال مضامین آن را می­توان به راحتی درک کرد. خود او در تعریفی که از روابط عمومی ارائه کرده آن را همسو با سیاست­ها و فعالیت­هایی می­داند که سلایق عمومی، پذیرش گروه­ها و مقبولیت در بین عوام در ارتباط تنگاتنگ است.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  3139
۱۳۹۱/۴/۱۳

در برخورد با افراد، آمادگی واکنش در برابر رفتار شخصیت های گوناگون را داشته باشید.
• در برخورد با شخص گستاخ که اظهار خصومت می کند و مایل است شما را تهدید کند. چه باید کرد که به همه حرف هایش گوش کنید. از بحث کردن اجتناب کنید و رسمی صحبت کنید و وی را به اسم بنامید. واکنش های [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2616
۱۳۹۱/۴/۱۳

برای حل درگیری ها میان اعضای تیم چه باید کنیم:
از کسانی که با هم مخالفت می کنند بخواهید تعابیر خود را عوض کرده و مقصود خود را به گونه ای دیگر بیان کنند. این شیوه به آنها کمک می کند بیشتر یکدیگر را درک [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2244