روابط عمومی الکترونیک

۱۳۹۱/۴/۲۷

با توجه به آمار و رشد گرايش اقتصاد جهان به تجارت الكترونيك وجود مولفه‌هاي مكمل آن مثل بانكداري الكترونيك و دولت الكترونيك یک ضرورت انكارناپذير است.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  4965