روابط عمومی 2

۱۳۹۱/۴/۲۷

شاید به سختی بتوان تاریخی دقیق را برای یک اختراع اعلام کرد. درحقیقت مجموعه ای از وقایع و رویدادهای مهم در کنار هم تاریخ یک اختراع را می سازند. شاید بتوان گفت که مهمترین اختراع روزگار ما، "پهنای جهانی وب" یا "شبکه جهانی وب" (WWW) باشد که چهار رویداد تاریخی مهم را به نام خود به ثبت رسانده است.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2409