مدیریت عامل

۱۳۹۱/۷/۲۳
بي ترديد، ارتباطات مديران با زيرمجموعه ها و نيز کارکنان با يکديگر يکي از عوامل تعيين کننده در نرخ بهره وري سازمان هاست. 
هر چه مديريت سازمان ارتباط خود را با کارکنان بيشتر [...]
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  4240
۱۳۹۱/۵/۲۸
احتمالاً شما هم موافق فضاي کاري هستيد که در آن کارکنان همديگر را ببينند. در عين حال ممکن است به دنبال دلايل محکم تري براي اطمينان از مفيد بودن آن باشيد. در امپراتوري مولتي مدياي ميشل بلومبرگ هيچ کس حتي خود وي اتاق خصوصي ندارد و حتي  [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2625
۱۳۹۱/۵/۲۸
زمان سنجي هاي منظمي از فعاليت ها انجام دهيد و آن را با برنامه ريزي هاي اعلام شده مقايسه کنيد و برنامه ريزي ها را بر اساس زمان هاي واقعي اصلاح کنيد.
بر روي ماشين آلات و تجهيزاتي که کار نمي کنند برچسبي قرار دهيد و دليل کار نکردن[...]
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2327
۱۳۹۱/۵/۲۸
 با در نظر گرفتن اين پنج عنصر در جهت گيري هاي خود، امکان شروع سريع تر و ماندن طولاني تر کارکنان تازه استخدام را فراهم سازيد. 
نيازها: پيش از آن که به چيزي نياز پيدا کنند، آن را به آنها بدهيد، از جمله معرفي آنها[...]
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  1978
۱۳۹۱/۴/۲۶

ناممکن وجود ندارد، به نظر من هر کسي که در روي کره زمين درباره چيزي آگاهي کامل داشته باشد ديگر کاري را ناممکن نخواهد شمرد. اگر عده اي که خود را مدير و مدير مي نامند، کاري را نشدني فرض کنند، عده اي دنباله رو ابله، به اتفاق سرود اين کار ناممکن است[...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2068
۱۳۹۱/۴/۲۶

  افرادي که به کار و خانواده اهميت مي دهند، با انتخاب هاي سختي روبه رو مي شوند، مثل اين انتخاب ها:
در مراسم اعطاي جايزه به دخترم شرکت کنم و يا کار مربوط به

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  1997
۱۳۹۱/۴/۲۶

  اين سه گام به شما کمک مي کند تا بر اولويت هاي خود مديريت کنيد:
گام اول: کارهايي را که از انجام آنها لذا مي بريد هر چند که کارهاي مهم يا فوري نيستند، و همواره فرصتي براي انجام آنها پيدا مي کنيد، در فهرستي تنظيم کنيد

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2085
۱۳۹۱/۴/۲۶
بسياري از شرکت ها گمان مي کنند رقابت ميان اعضاي گروه هاي کاري يک ويژگي منفي است. بي ترديد رقابت بيش از حد مخرب است، اما هيچ گاه سازمان را از رقابت سالم محروم نسازيد. چون اين رقابت باعث انگيزش گروه هاي کاري و منجر به اصلاح عملکردها مي شود، رقابت سالم، [...]
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2140
۱۳۹۱/۴/۲۶

در ميان تصميم گيري هاي مهم براي يک گروه کاري در هنگام تغيير هيچ تصميمي حياتي تر از انتخاب مسئول گروه نيست. براي بهترين انتخاب موارد زير را در نظر داشته باشيد:
بهترين مسئول مي تواند از هر بخشي باشد، معمولاً وقت بسياري صرف اين مي شود که مسئول آينده گروه [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  1811
۱۳۹۱/۴/۲۶

عبارت هاي زير نشان دهنده واکنش معمول شما در برابر استرس است. به اين عبارت ها توجه کنيد:
1- توي دلم آشوبه
2- به سختي مي توانم تمرکز کنم[...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2192
۱۳۹۱/۴/۲۶

چنانچه مسائل کاري باعث مي شود که شب ها نتوانيد بخوابيد، اين توصيه ها را بکار ببنديد:
درست پيش از خواب، تمام رويدادهاي روز را در سررسيد خود بنويسيد و با اين کار نگراني را از ذهن خود دور کنيد.
دفترچه يادداشتي کنار تختخواب خود بگذاريد و در آن هر چه را که باعث نگراني شما در خلال شب مي شود، يادداشت [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  1927
۱۳۹۱/۴/۲۶

  نتيجه پژهش انجام شده از سوي انجمن روابط عمومي آمريکا در ميان 700 کارگر از 70 شرکت نشان مي دهد که:
54% بر اين باورند که تصميمات مديريت به خوبي براي آنان تشريح نمي شود.
61 % مي گويند، طرح هاي سازماني در سطح شرکت [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  1916
۱۳۹۱/۴/۲۶

بر پايه يک پژوهش انجام شده، افرادي که براي انجام فعاليتي داوطلب مي شوند چنين انتظاراتي دارند:
58% - از وقت من درست استفاده [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  1946
۱۳۹۱/۴/۲۶

از آنجا که آموزش نقشي راهبردي در توسعه توانايي ها و مهارت کارکنان دارد توجه به شيوه هاي آموزش در سازمان ها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اشکال سنتي و مرسوم آموزش از قبيل سخنراني ها و کلاس هاي آموزشي [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2023
۱۳۹۱/۴/۲۶

نمودارها و جداول را به عنوان بخشي از يک مقاله و نه عناصر جداي از مطلب در نظر داشته باشيد. آنها را مانند پاراگراف هايي در نظر بگيريد که تصاويري در راستاي توضيح هدف ارائه مي يک خبرنامه مارک[...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  1981
Page 1 of 5 (65 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next