مدیریت فروش

۱۳۹۱/۵/۴

 با اعضای گروه رقابت نکنید. نظرات آنها را پیش از نظر خود قرار دهید.
 به همه گوش کنید. عبارت هایی میان صحبت ها بکار برید ولی قضاوت نکنید.
 کسی را در موضع دفاعی قرار ندهید. فرض این [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  3280
۱۳۹۱/۳/۲۰

سال پیش كه اولین پست مدیریتی فروش را كسب كردم، تیم فروشی تشكیل دادم كه تعداد اعضای آن ۱۰ نفر بود. تجربه كاری افراد تیم كه به غیر از خودم ۹ نفر بودند از یك سال فراتر نمی رفت. به وضوح می توان گفت كه عملكرد آنها زیر استاندارد بود و طرز تفكرهای خاصی بر بخش فروش حاكم بود، حتی به خاطر پایین بودن عملكرد، بهانه هایی همچون «كمبود امكانات» و «قیمت بالای محصولات» را مطرح می كردند.

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  3343