مدیریت مالی

۱۳۹۱/۵/۱۴

کرایگ هایپر؛ نویسنده، محقق، مقاله‌نویس، مجری رادیو و تلویزیون و یک سخنران حرفه‌ای است. در ۲۵ سال گذشته، او با کارهایش به‌عنوان یک کارشناس حرفه‌ای موفقیت در حوزه‌های شخصی و اجتماعی معرفی شده. هاپیر یک سایت هم درباره سخنرانی موثر دارد که در آن نوشته:

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2505
۱۳۹۱/۴/۲۷

این مقاله به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2841
۱۳۹۱/۴/۲۷

تا قبل از این مقطع دولت‌ها نقش بسیار موثری در حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بروز تنش‌های مالی ناشی از تغییر برابری‌های ارزی داشتند و حمایت آنان از نظام ارزی و پرداخت‌های خارجی کشور خود عامل تثبیت کننده‌ای قوی ارزیابی می‌شد. لیکن از زمان حاکمیت نظام شناور ارزی در حوزه ارزهای معتبر و جهانروا و نیز با گسترش [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2678
۱۳۹۱/۴/۲۷

مقدمه
پرداختهاي تشويقي چيز تازه اي نيست‌، اما معمولاً به عنوان يک روش غير سنتي جبران خدمت تلقي مي‌گردد . تمايل به پرداختهاي تشويقي يا پرداختهاي بر اساس عملکرد ناشي از چالشهاي رو به رشد رقابت شديد [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2783
۱۳۹۱/۴/۲۷

به راستی كه اندیشه ثروت و دارایی است. دارایی قدرتمندی كه قوتی با هدف مشخص، عذم راسخ و اشتیاق سوزان تركیب می‌شود، راه رسیدن به ثروت را به روی شما می گشاید. وقتی كسی عمیقاً می‌خواهد به خواستة [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2614
۱۳۹۱/۴/۲۷

شبکه ها، تقریبا در هر اقتصادی وجود داشته است اما شبکه های امروزی که در اثر پیشرفت تکنولوژی، توسعه و تکثیر یافته اند، آن چنان تأثیر ژرفی در زندگی ما گذاشته اند که واژه شبکه به محوری تبدیل شده که تفکر و اقتصاد ما حول آن سازمان می یابد. قرن اتم گذشته است، نماد قرن [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2504
۱۳۹۱/۴/۲۷

از آنجا كه بين فروش بيمه‌نامه و دريافت حق بيمه از يك‌سو و ايفاي تعهدات بيمه‌گر در صورت وقوع خسارت از سوي ديگر فاصله زماني وجود دارد، بنابراين مشتري يا بيمه‌گذار بايد مطمئن شود كه تا زمان وقوع حادثه شركت بيمه‌گر ادامه فعاليت خواهد داد و در عين حال از توانايي فني و مالي لازم براي پرداخت خسارت برخوردار خواهد [...]

0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  2989
۱۳۹۱/۴/۲۷
براي كاهش هزينه در عرصه خدمات برعواملي نظير حذف موانع فرهنگي وقانوني تاكيد شده وتوجه به
مسائلي مانند ضرورت باور جدي مديران به كاهش هزينه ،ايجادتحول در سازوكارسازمان [...]
0 تعداد نظر:  0 تعداد بازدید:  4263