تالار ها
آخرین پست
تاپیک ها
پست ها
آخرین اطلاعات و بیانیه های وب سایت را در این قسمت ملاحظه نمایید
 
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۶   ۱۴:۴۸ )
11
 
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۶   ۱۴:۵۳ )
11
 
توسط: علی بذرافکن ( ۱۳۹۸/۶/۱۴   ۰۷:۲۱ )
610
لطفاکلیه مباحث در خصوص تجارت الکترونیک را در این بخش قرار دهید.
 
تمام اطلاعات مربوط به وب سایت
توسط: کیان حسنی ( ۱۳۹۷/۱۱/۷   ۰۹:۱۰ )
1332
 
توسط: مینا رحمتیان ( ۱۳۹۱/۷/۱   ۱۳:۴۹ )
1314
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۴/۱۸   ۱۱:۱۹ )
312
 
توسط: نیما شکری ( ۱۳۹۱/۱۰/۱   ۱۶:۴۳ )
23
 
روش های مختلف و موثر کسب درآمد در اینترنت
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۵/۲۰   ۱۹:۲۷ )
14
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۸/۲۴   ۱۰:۵۸ )
410
 
توسط: A A ( ۱۴۰۰/۳/۹   ۱۳:۵۱ )
13
 
توسط: A A ( ۱۴۰۰/۳/۱۰   ۰۹:۵۵ )
59
 
توسط: مینا رحمتیان ( ۱۳۹۱/۲/۲۹   ۱۲:۰۰ )
24
 
توسط: یکتا مومنی ( ۱۳۹۱/۱۰/۲۶   ۱۴:۲۰ )
413
 
سایر موارد
توسط: Mr bazaryab ( ۱۳۹۲/۱/۲۵   ۱۸:۳۰ )
315
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۰/۲۴   ۱۰:۳۵ )
26
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۲/۲/۲   ۰۹:۲۵ )
630
لطفاکلیه مباحث در خصوص مدیریت و تجارت را در این بخش قرار دهید.
 
مباحث مربوط به رفتار سازمانی و مدیریت
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۲/۲/۲۵   ۰۹:۵۹ )
724
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۰/۱۷   ۱۷:۱۹ )
34
 
مباحث مربوط به سازماندهی
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۱۹   ۱۵:۴۹ )
11
 
توسط: خدابخش  شاکری ( ۱۳۹۱/۱۱/۲۷   ۰۵:۳۱ )
310
 
روشها و تجارب
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۱/۹   ۰۹:۲۴ )
26
 
کلیه موارد
توسط: Reza Hamidi ( ۱۳۹۱/۴/۱۱   ۱۵:۴۲ )
25
 
توسط: Mr bazaryab ( ۱۳۹۲/۱/۲۵   ۱۷:۵۸ )
926
 
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۴   ۱۵:۵۸ )
23
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۲۶   ۱۶:۴۵ )
11
 
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۷   ۱۰:۴۵ )
11
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۳/۳   ۱۶:۰۱ )
12
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۳۱   ۱۶:۲۳ )
22
 
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۷   ۱۰:۴۱ )
12
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۲/۱۲   ۱۰:۰۰ )
813
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۱/۲۴   ۰۹:۰۰ )
22
کلیه مباحث مربوط به فروش
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۲/۲/۱۴   ۱۱:۰۱ )
339
 
توسط: نیما شکری ( ۱۳۹۱/۷/۱۳   ۱۳:۱۵ )
68
کلیه مباحث مربوط به بازاریابی
 
توسط: Mr bazaryab ( ۱۳۹۲/۱/۲۵   ۱۷:۵۶ )
867
 
روشهای ترویج و قیمت گذاری
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۲/۱/۱۷   ۱۷:۱۵ )
28
 
توسط: نیما شکری ( ۱۳۹۱/۴/۵   ۱۵:۱۸ )
34
لطفاکلیه مباحث در خصوص تبلیغات و تجارت را در این بخش قرار دهید.
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۲/۲/۳۰   ۰۹:۱۱ )
413
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۱/۱۴   ۰۹:۲۴ )
413
 
توسط: مریم نعیمی ( ۱۳۹۱/۲/۲۴   ۱۱:۵۳ )
11
 
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۷   ۱۱:۰۷ )
11
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۳/۶   ۱۷:۳۱ )
14
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۲۰   ۱۶:۴۸ )
11
 
توسط: Reza Hamidi ( ۱۳۹۱/۹/۲۹   ۱۵:۵۹ )
26
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۲۰   ۱۶:۳۸ )
11
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۱/۷   ۱۰:۱۹ )
14
 
توسط: Reza Hamidi ( ۱۳۹۱/۹/۲۹   ۱۵:۴۷ )
818
 
توسط: نیما شکری ( ۱۳۹۱/۴/۱۲   ۲۰:۲۰ )
416
 
لطفا موسسه یا شرکت تبلیغاتی خود را اینجا معرفی نماببد
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۵/۱۶   ۱۵:۲۸ )
11
لطفاکلیه مباحث در خصوص روابط عمومی و تجارت را در این بخش قرار دهید.
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۱/۷   ۱۰:۳۳ )
49
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۳/۸   ۱۶:۲۴ )
11
 
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۱۹   ۱۵:۴۲ )
11
لطفاکلیه مباحث در خصوص استاندارد ها و تجارت را در این بخش قرار دهید.
 
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۲/۱/۲۸   ۱۱:۱۲ )
25
لطفاکلیه مباحث دیگر در خصوص تجارت را در این بخش قرار دهید.
 
توسط: ali alanu ( ۱۳۹۸/۶/۱۵   ۱۷:۲۶ )
39286

آخرین ارسال ها

موضوع
تاریخ
نویسنده
آخرین ارسال
تالار
۱۴۰۰/۳/۱۰   ۰۹:۵۵A AA A
۱۴۰۰/۳/۹   ۱۳:۵۱babak edalatiA A
۱۳۹۸/۶/۱۵   ۱۷:۲۶ali alanuali alanu
۱۳۹۸/۶/۱۴   ۰۷:۲۱آرمین امینیعلی بذرافکن
۱۳۹۷/۱۱/۷   ۰۹:۱۰کیان حسنیکیان حسنی
۱۳۹۶/۱۱/۱۵   ۰۸:۲۷نوید نیکوییفروشگاه‌اینترنت bana
۱۳۹۲/۴/۱۳   ۱۵:۵۴نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۲/۲/۳۰   ۰۹:۱۱خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۲/۲/۲۵   ۰۹:۵۹نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۲/۲/۲۳   ۰۹:۴۹خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۲/۲/۱۴   ۱۱:۰۷babak edalatiنوید نیکویی
۱۳۹۲/۲/۱۴   ۱۱:۰۱خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۲/۲/۲   ۰۹:۲۵خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۲/۲/۲   ۰۹:۲۲نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۲/۱/۲۸   ۱۱:۱۲نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۲/۱/۲۵   ۱۸:۳۰نوید نیکوییMr bazaryab
۱۳۹۲/۱/۲۵   ۱۷:۵۸خلیج فارسMr bazaryab
۱۳۹۲/۱/۲۵   ۱۷:۵۶babak edalatiMr bazaryab
۱۳۹۲/۱/۱۸   ۰۹:۲۴babak edalatiنوید نیکویی
۱۳۹۲/۱/۱۷   ۱۷:۱۶خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۲/۱/۱۷   ۱۷:۱۵خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۲/۲۲   ۲۲:۴۶نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۲/۲۱   ۱۰:۳۵نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۲/۱۲   ۱۰:۰۰نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۲۷   ۰۵:۳۱سیاوش وکیلیخدابخش  شاکری
۱۳۹۱/۱۱/۲۴   ۰۹:۰۰نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۱۷   ۰۹:۳۸نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۱۴   ۰۹:۳۳نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۱۴   ۰۹:۲۴نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۱۱   ۱۴:۰۴سپیده مرادیسپیده مرادی
۱۳۹۱/۱۱/۹   ۰۹:۲۴نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۷   ۱۰:۳۳خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۷   ۱۰:۱۹خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۷   ۱۰:۱۵نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۳   ۱۸:۰۱نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۱/۲   ۱۰:۱۴نوید نیکویینوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۰/۳۰   ۱۶:۲۷maysam Bmaysam B
۱۳۹۱/۱۰/۲۶   ۱۴:۲۰خلیج فارسیکتا مومنی
۱۳۹۱/۱۰/۲۴   ۱۰:۳۵خلیج فارسنوید نیکویی
۱۳۹۱/۱۰/۱۷   ۱۷:۱۹خلیج فارسنوید نیکویی

برترین ارسال کننده

بیشترین سپاس شده ها

نوید نیکویی381
خلیج فارس134
آرمین امینی56
نیما شکری 39
babak edalati24
سپیده مرادی22
Reza Hamidi19
رحمان امامی16
سروش ذواشتیاق15
مینا رحمتیان11
نوید نیکویی16
خلیج فارس16
سپیده مرادی7
مرضیه مشک آبادی5
آرمین امینی5
babak edalati5
نیما شکری 5
مینا رحمتیان4
مریم نعیمی4
Reza Hamidi2

بیشترین بازدیدها

کاربران جدید

جملات تجاری120855
موفقیت88497
بازاریابی68587
فروش موفق67469
زندگینامه بزرگان تجارت 59895
برند48810
رضایت مشتری35161
جملاتی زیبا درباره تجارت28673
کسب و کار26642
مدیر موفق23970
ZAP ZAP۱۴۰۰/۳/۱۰
A A۱۴۰۰/۳/۹
teyite6715۱۳۹۹/۱۲/۹
Homan Nikmehr ۱۳۹۹/۵/۱۲
Hamid Rezayi۱۳۹۸/۱۰/۱۷
گلی زاهدی فر۱۳۹۸/۹/۲۴
ali alanu۱۳۹۸/۶/۱۵
علی بذرافکن۱۳۹۸/۶/۱۴
مریم گازیچی۱۳۹۸/۵/۲۶
کیان حسنی۱۳۹۷/۱۱/۷