راه اندازی کلوب تخصصی مدرسه آنلاین ( مدرسه کلوب )

شبکه اجتماعی - تخصصی مدرسه کلوب در تلاش است با انتشار دستاوردهای آموزشی و معرفی سرویس ها و خدمات و کالاهای ارائه شده در این فضا، به سهولت دسترسی و شفاف سازی این مقوله کمک نماید.
 علاوه بر آن امکان بحث و تبادل نظر و نقد موضوعات مطرح شده را برای کلیه گروه های ذینفع فراهم می آورد.
لینک سایت : مدسه کلوب | madresehclub.com