12 ممنوعیت در المپیک لندن 2012

مقامات کمیته بین المللی المپیک و مسئولان برگزاری المپیک 2012 لندن، 12 اقدام و رفتار را در زمان برگزاری این مسابقات در لندن ممنوع اعلام کردند.
به گزارش فردا نیوز به نقل از سایت یاهو، این اقدامات و رفتارها به این شرح هستند.

1- بازاریابی بازرگانی
هواداران در المپیک 2012 لندن نباید لباسهای نامناسب از لحاظ اخلاقی بپوشند یا اینکه به عنوان هوادار به صورت گروهی به تبلیغ کالا یا شرکتی بپردازند.

2- انتشار عقاید سیاسی
کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده است که مسابقات المپیک صرفا برای انجام فعالیتهای ورزشی و نه تبلیغ اعتقادات سیاسی افراطی هستند.

3- کلاه های بزرگ
ستاد برگزاری المپیک 2012 لندن سعی توصیه کرده است که هواداران و تماشاگران کلاهای بزرگ که باعث جلب توجه می شود را نپوشند.

4- وسایلی که باعث آزار دیگران می شوند
به همراه داشتن بوقهای بزرگ به ورزشگاه ها و محل انجام مسابقات در المپیک 2012 لندن ممنوع است زیرا استفاده از آنها باعث آزار و اذیت می شود.

5- چترهای بزرگ

6- پرچمهای بزرگ
تنها به پرچمهایی اجازه ورود به ورزشگاه ها داده می شود که طول و عرض آنها از 91 و نیم سانتی متر در 183 سانتی متر کوچکتر باشند.

7- به دست گرفتن پرچم کشورهای غیرشرکت کننده در مسابقات المپیک ممنوع است
ازجمله می توان به پرچم کشورهای سودان جنوبی، واتیکان و ... اشاره کرد که در مسابقات المپیک مشارکت نمی کنند.

8- ورود هر گونه تجهیزات ورزشی توسط تماشاگران به ورزشگاه ها یا محل مسابقات المپیک ممنوع است

9- به همراه داشتن نوشیدنیهای الکلی به ورزشگاه ها و استادیومها ممنوع است

10- ورود دوربینهای عکاسی بزرگ توسط تماشاگران به ورزشگاه ها منع می شود

11- به تماشاگران اجازه نخواهد داده شد تا حجم بسیار زیادی از مواد غذایی و خوراکیها را وارد ورزشگاه ها و محل مسابقات کنند
مقدار مجاز برای ورود مواد غذایی نباید بیش از ظرفی به اندازه 25 لیتر باشد

12- ورود هر گونه ماده مایع یا گازی که حجم آن بیش از 100 میلی لیتر باشد به ورزشگاه ها ممنوع است.