مدیریت
لطفاکلیه مباحث در خصوص مدیریت و تجارت را در این بخش قرار دهید.

تالار ها
آخرین پست
تاپیک ها
پست ها
مدیریت زمان
مدیریت زمان سخنرانی
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۰/۱۷   ۱۷:۱۹ )
34
رهبری و رفتار سازمانی
مباحث مربوط به رفتار سازمانی و مدیریت
مدیر موفق
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۲/۲/۲۵   ۰۹:۵۹ )
724
سازماندهی
مباحث مربوط به سازماندهی
مدیریت کار تیمی
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۱۹   ۱۵:۴۹ )
11
مدیریت منابع انسانی
اخلاق در مدیریت
توسط: خدابخش  شاکری ( ۱۳۹۱/۱۱/۲۷   ۰۵:۳۱ )
310
روشهای کمی در تصمیم گیری مدیران
روشها و تجارب
تصمیم گیری
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۱/۹   ۰۹:۲۴ )
26
حسابداری برای مدیران
کلیه موارد
مشکل با نرم افزار هلو تحت شبکه
توسط: Reza Hamidi ( ۱۳۹۱/۴/۱۱   ۱۵:۴۲ )
25
مدیریت استراتژیک و عملکرد
کسب و کار
توسط: Mr bazaryab ( ۱۳۹۲/۱/۲۵   ۱۷:۵۸ )
926
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
علم بهتر است یا نفت؟ تاثیر برنامه ریزی مدارس برروی آنیده جامعه تا چه حد است؟
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۴   ۱۵:۵۸ )
23
حسابرسی و آسیب شناسی سازمانها
معرفی نرم افزارهای مالی
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۲۶   ۱۶:۴۵ )
11
تحلیل دینامیکهای سیستم
در مورد تحلیل دینامیک های سیستم چه می دانید ؟
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۷   ۱۰:۴۵ )
11
مدیریت تحول سازمانی Change management
re engineering
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۳/۳   ۱۶:۰۱ )
12
تكنيكهاي كشف و حل مساله
مدیران
توسط: خلیج فارس ( ۱۳۹۱/۲/۳۱   ۱۶:۲۳ )
22
توسعه سازمانیOD
توسعه سازمانی چیست ؟
توسط: آرمین امینی ( ۱۳۹۱/۲/۲۷   ۱۰:۴۱ )
12
طرح کسب و کار
کارآفرینی
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۲/۱۲   ۱۰:۰۰ )
813
مدیریت بحران
مدیریت بحران
توسط: نوید نیکویی ( ۱۳۹۱/۱۱/۲۴   ۰۹:۰۰ )
22