ایجاد تاپیک جدید
 

موضوع
آخرین پست
پست ها
بازدید ها
کارآفرینی
نویسنده موضوع :   نوید نیکویی
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۱۲/۱۲   ۱۰:۰۰
39651
اجزای طرح کسب و کار
نویسنده موضوع :   نیما شکری
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۹   ۱۳:۰۸
411284
دانلود قالب طرح کسبو کار خالی
نویسنده موضوع :   نیما شکری
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۵   ۱۴:۰۵
14308
طرح کسب و کار (Business Plan) چیست؟
نویسنده موضوع :   نیما شکری
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۵   ۱۳:۱۳
14137
قالب‌های ارائه طرح کسب و کار
نویسنده موضوع :   نیما شکری
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۵   ۱۳:۱۲
13932
محتوای طرح کسب و کار
نویسنده موضوع :   نیما شکری
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۵   ۱۳:۱۱
13964
دلایل نوشتن طرح کسب و کار
نویسنده موضوع :   نیما شکری
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۵   ۱۳:۰۸
14108
فواید نوشتن طرح کسب و کار
نویسنده موضوع :   نیما شکری
توسط :
در تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۵   ۱۳:۰۷
13788