بازاریابی  ›› بازاریابی

بازاریابی

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۲:۲۳   ۱۳۹۱/۹/۶
       
نقل قول

تعاریف و روش ها

بازاریابی را می توان آمیزه ای از علم و تجربه دانست. با داشتن علم و طریقه ی اجرای بازاریابی تجربه ای به دست می آید که منجر به راهی برای به دست آوردن مشتری است. بازاریاب ها از تکنیک های گوناگون کیفی و علمی برای به دست آوردن و برآورد کردن استراتژی های خود استفاده می کنند. هر بازاریابی سعی بر به وجود آوردن و به کارگیری یک برنامه ی بازاریابی موفق است. آگاه باشید که تعداد بی شماری امکان
ات و راه ها برای به دست آوردن این برنامه ی موفق وجود دارد.

استراتژی بازاریابی (Marketing Strategies)

فرآیند بازاریابی حالت دایره ای دارد. برنامه های بازاریابی در معرض تغییرات زیادی قرار می گیرند تا تمامی قسمت های آنها یکدست و پشتیبان همدیگر شوند. تمامی موارد یک برنامه باید با هم هماهنگ عمل کند تا کار منطقی صورت گیرد. ممکن است که یک قسمت آن درست باشد ولی دستیابی به یک برنامه ی بازاریابی هماهنگ و یکدست موفقیت بسیار بزرگی است.

یک برنامه ی بازاریابی شامل قسمت های زیر است:

۱. تجزیه و تحلیل مصرف کننده (Consumer Analysis)

۲. تجزیه و تحلیل بازار (Market Analysis)

۳. نگاهی به خود و رقبا (Competition and Self)

۴. کانال های توزیع (Distribution Channels)

۵. آمیزه ی اولیه ی بازاریابی (Preliminary Marketing Mix)

۶. اصلاح و ادامه ی تغییرات برنامه تا به دست آمدن یک استراتژی هماهنگ

ترتیب موارد بالا را می توان براساس نیاز و تجربه تغییر داد. این نظم را خواسته های شخصی و یا عوامل موجود تعیین می کند.

توسعه ی استراتژی بازاریابی (Marketing Strategies Development)

تجزیه و تحلیل مصرف کننده (Consumer Analysis)

تمامی برنامه های بازاریابی باید با نگاهی به مصرف کننده و نیازهای او آغاز شود. انسان ها نیازها و خواسته های یکسان ندارند. هدف تجزیه و تحلیل کردن مصرف کننده شناختن بخش ها یا گروه های سطح جامعه است که نیازهای همسان دارند. فعالیت های بازاریابی سپس بر این گروه ها و بخش ها متمرکز می شود. شروع کار از سمتی دیگر افکار شما را محدود کرده و تمامی برآوردهای بعدی را تغییر می دهد. چندین پرسش مهم باید پرسیده شود تا نیازهای مهم مصرف کنندگان آشکار شود.

الف رده یا گروه نیاز چیست؟ (The Need Category)

ب چه کسی محصول را می خرد و چه کسی از آن استفاده می کند؟

پ فرآیند (طریقه ی) خرید محصول چیست؟ (The Buying Process)

ت آیا محصول مصرف کننده را زیاد یا کم درگیر خود می کند؟

ث بازار را چگونه می توان بخش بندی یا قسمت بندی کرد؟

رده یا گروه نیاز چیست؟ (چه کسی آن را نیاز دارد و چرا؟)

محصول به درد کدام گروه می خورد؟ به نظر می آید در مرحله ی اول نباید این پرسش مطرح شود ولی در جواب دادن به آن ممکن است شما بازاری را کشف کنید که قبلاً به آن فکر نکرده بودید. حتماً این سؤال را با فکر باز جواب دهید. چه کسی محصول را می خرد و چه کسی از آن استفاده می کند؟ در بیشتر مواقع خریداران یک محصول با مصرف کنندگان آن فرق می کنند. برای مثال پودر شیر را والدین خریده و بچه ها مصرف می کنند. شناسائی خریدار و مصرف کننده، اطلاعات و دیدگاه های اولیه مناسبی را در جهت به وجود آوردن یک برنامه ی بازاریابی فراهم می آورد.

فرآیند یا طریقه ی خرید محصول چیست؟

پس از بررسی نیاز محصول و اینکه چه کسی آن را خریداری می کند قدم بعدی بررسی این است که محصول شما را چگونه خریداری می کنند. تحقیقات بازاریابی یکی از منابع دریافت این گونه اطلاعات است ولی بررسی ها، تحقیقات و حس شما نیز در این مورد دخیل و موجه است. درک کردن فرآیند خرید بسیار مهم است زیرا شما می توانید تمامی راه های ممکن برای رسیدن به خریداران را پیدا و بررسی کیند. فرآیند خرید شامل تمامی مراحل و اقداماتی است که یک فرد برای خرید محصولی از آن استفاده می کند. این فرآیند به عنوان راه حل مشکل (Adoption or Problem Solving process) شناخته می شود. برخی نیز آن را روش یادگیری، حس کردن، انجام دادن نیز می نامند. اسم دیگری برای فرآیند توجه کردن، علاقه پیدا کردن، خواستن و اقدام کردن است.
ماهنامه عصر تبلیغات و بازاریابی

شماره صفحه
+
-
برو
بروز رسانی
 
 
پاسخگویی
 
 
ثبت نظر
صفحه پیشرفته
     
زیربخش موضوع بعد »
بازاریابی فرهنگ بازاریابی