تبادل نظر آزاد  ›› عمومی

موفقیت

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۶:۴۶   ۱۳۹۱/۹/۶
       
نقل قول

تیپ های شخصیتی هالند

هالند در طبقه‌بندی خود شخصیت افراد را بر شش نوع تقسیم می‌نماید که عبارت از واقع‌گرا، جست‌وجوگر، اجتماعی، قراردادی، متهور و هنری می‌باشند. این طبقه‌بندی کلی است و در جزء، حدود 720 الگوی مختلف شخصیتی را شامل می‌شود. با بررسی تاریخچه‌ی زندگی و مشاهده رفتار فرد، می‌توان غلبه‌ی یکی از این انواع شخصیتی بر سایر انواع را ملاحظه کرد. در عین حال ممکن است در عده‌ای نیز ترکیبی از هر شش نوع ویژگی شخصیتی فوق وجود داشته باشد. هالند معتقد است با مشاهده‌ی دقیق رفتار انسان می‌توان دریافت که یکی از این شش نوع ویژگی شخصیتی نسبت به سایر انواع، غلبه بیش‌تری دارد. هر کدام از این انواع شخصیت، دارای خصوصیاتی هستند که به شرح زیر قابل ذکر می‌باشند:


1. نوع واقع‌گرا: از خصوصیات افرادی که در این طبقه قرار می‌گیرند می‌توان جدیت در کار، واقع‌بینی در امور، مهارت‌های مکانیکی‌، تفکر عملی، قدرت جسمانی، علاقه و هماهنگی در کارها را نام برد. فرد واقع‌گرا چنانچه با مشکلاتی مواجه شود راه‌حل‌های عملی برای مشکلات جستجو می‌کند. افراد واقع‌گرا بیش‌تر به مشاغلی که به مهارت‌های فنی نیازمند است اشتغال می‌ورزند.

2. نوع جست‌وجوگر: از خصوصیات بارز افرادی که در این طبقه قرار می‌گیرند می‌توان تفکر، سازمان‌دهی و قدرت استدلال را نام برد. این طبقه از افراد روابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند، کم‌تر به تغییر رشته‌ی تحصیلی در دانشگاه می‌پردازند، گاه به رویاپردازی در مورد پیشرفت‌های آینده خود مبادرت می‌ورزند و از انجام مشاغل پیچیده که نیاز به تفکر دارد لذت می‌برند. این افراد خلاق، مستقل، پیشرونده، کمرو و محتاط می‌باشند.

3. نوع اجتماعی: افراد این طبقه دارای رغبت‌های اجتماعی می‌باشند و نقش معلمی یا روان‌درمانگری را ترجیح می‌دهند. افراد نوع اجتماعی انسان‌هایی مسئول و بشردوست هستند و قراردادهای اجتماعی را می‌پذیرند. در ایجاد روابط انسانی مهارت دارند. در عین حال از حل عقلانی مسائل گریزانند و از کارهای بدنی و فعالیت‌های سازمان یافته خوششان نمی‌آید.

4. نوع قراردادی: این عده احترام خاص برای حفظ قوانین و مقررات قائلند و به خوبی به کنترل خویش قادر می‌باشند. دوستدار نظم و ترتیب هستند، از موقعیت‌های پیچیده گریزانند و به فعالیت‌های جسمانی و اجتماعی تن درنمی‌دهند.

5. نوع متهور: افراد نوع متهوّر، در گویایی بسیار مهارت دارند، ماجراجو هستند، اجتماعی می‌باشند، و در فعالیت‌هایشان نقش غالبی را برعهده می‌گیرند. در جستجوی قدرت و موقعیت هستند و می‌کوشند تا رهبر شوند و در امور مالی و تجارتی و نظایر آن‌ها مهارت کسب کنند.

6. نوع هنری: افراد این طبقه در شناسایی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند. روابط حسنه‌ای با دیگران برقرار می‌سازند، از نظم و ترتیب بدورند، در روابط خود با دیگران حساسند، کمتر به کنترل خود می‌پردازند، و به سادگی در مورد عواطف و احساسات خود صحبت و گفتگو می‌نمایند این عده به صفات زنانه بیش از صفات مردانه گرایش دارند و به مبارزه با مشکلات محیطی از طریق ارائه آثار هنری اقدام می‌نمایند.

به نظر هالند با توجه به شش نوع شخصیت مختلف، شش نوع محیط شغلی نیز وجود دارد. به گفته‌ی معروف «کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز» هر کدام از انواع شخصیت به محیطی نیاز دارد که موافق و سازگار با خصوصیات آن باشد و نهایت امکان رشد را برای آن نوع شخصیت فراهم آورد. به عبارت دیگر، هر فرد در جستجوی محیطی است که بتواند از مهارت ها و توانایی‌های خود حداکثر استفاده را بنماید و به موفقیت و نیز رضایت شغلی مورد قبولی نایل شود.

سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیش‌تر با شغل و حرفه می‌گردد که به نوبه‌ی خود به رضایت شغلی منجر می‌شود. به گفته‌ی هالند چنین سازشی باعث انتخاب شغل مناسب‌تر، پیشرفت شغلی مقبول‌تر، ثبات عاطفی و روانی بیشتر، فعالیت و خلاقیت بیشتر، و رشد خصوصیات فردی می‌شود. از سوی دیگر، عدم سازگاری بین محیط و نوع شخصیت موجب نارضایتی، تغییر شغل، عدم موفقیت، و بی‌ثباتی عاطفی و روانی خواهد گردید. نكته‌ی دیگری كه باید به آن توجه داشت ارتباط 6 تیپ شخصیتی با 4 موضوع اصلی: اطلاعات، مردم، ایده و اشیا است كه در شكل روبه‌رو مشاهده می‌كنید. افرادی كه مایل‌اند با مردم كار كنند دارای تیپ اجتماعی می‌باشند و افرادی كه مایلند با اشیا كار كنند، تیپ واقع‌گرا دارند. این شكل گویای ارتباط این چهار عنصر اصلی با شش تیپ شخصیتی می‌باشد.


هالند نوع شخصیت فرد را با سیاهه ترجیح شغلی اندازه‌گیری می‌کند. زیرا معتقد است هر فردی که بسوی نوع خاصی از شخصیت بیشتر گرایش داشته باشد، در آن طبقه قرار می‌گیرد. سیاهه ترجیح شغلی هالند براین اصل استوار است که انتخاب شغل مستقیماً با نوع شخصیت ارتباط دارد. بنابراین انتخاب مشاغل نوع زندگی فرد را مشخص می‌سازند. در نتیجه به نظر هالند سیاهه ترجیح شغلی و سؤال‌نامه‌های رغبت شغلی همانند سؤال‌نامه‌های تعیین نوع شخصیت هستند. همچنین هالند معتقد است افرادی که در مشاغل یکسان اشتغال دارند دارای شخصیت تقریبا همانندی می‌باشند.

هالند معتقد است افرادی که خودشناسی بهتر و بیشتری دارند در مقایسه با کسانی که خودشناسی آن‌ها کمتر است، انتخاب‌های بهتری را انجام خواهند داد. همچنین افرادی که خودشناسی آن‌ها ناقص است، انتخاب‌هایشان نادرست خواهد بود. خودشناسی به نظر هالند عبارت از توانایی فرد برای شناسایی استعدادهای بالقوه در محیط اجتماعی می‌باشد. یعنی خودشناسی عبارت از اطلاعات و دانشی است که فرد درباره‌ی خود دارد. هالند تجربیات زمان خردسالی و نحوه تربیت کودک و فشارهای اجتماعی را نیز در تعیین ترجیح‌ها و نوع شخصیت و خودشناسی فرد مهم می‌داند.

هالند درباره رابطه بین اطلاعات شغلی و حرفه‌ای و انتخاب نوع شغل، فرضیه‌هایی را ارائه می‌دهد. از جمله، معتقد است افرادی که درباره مشاغل اطلاعات بیش‌تری دارند نسبت به کسانی که اطلاعاتشان در زمینه مشاغل ناقص‌تر است انتخاب‌های بهتری را انجام خواهند داد. انتخاب مناسب به سن نیز بستگی دارد. با افزایش سن معمولاً یادگیری بیش‌تر می‌شود و کسب اطلاعات بهتر و عمیق‌تر انجام می‌گیرد. در نتیجه انتخاب شغل با افزایش سن بطور دقیق‌تر و مناسب‌تری عملی می‌گردد. در نظریه‌ی جان هالند درباره تناسب شغل با شخصیت این موضوع به بهترین طریق بیان شده است. نظریه‌ی مزبور بر این تصور قرار دارد که رغبت یا علاقه‌ی فرد با محیط کارش متناسب است. این محقق ۶ نوع شخصیت ارائه می‌کند و پیشنهاد می‌کند که رضایت شغلی و میل به ترک شغل به درجه‌ای بستگی دارد که فرد می‌تواند به صورتی موفقیت‌آمیز شخصیت خود را با یک محیط شغلی وفق دهد

شماره صفحه
+
-
برو
بروز رسانی
 
 
پاسخگویی
 
 
ثبت نظر
صفحه پیشرفته
     
«  موضوع قبل زیربخش موضوع بعد »
جملات تجاری عمومی نبوغ