تبادل نظر آزاد  ›› عمومی

جملات تجاری

صفحه 5 از 5 (91 پست یافت شد)
First
Prev
1
2
3
4
[5]
Next
Last
مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۰:۰۴   ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
       
نقل قول

زندگی مردان بزرگ جملگی به ما یاد آور می شود که ما نیز می توانیم چون آنان برجسته و شاخص باشیم .

( هنری واردزورت لانگ فلو )

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۰:۰۴   ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
       
نقل قول

اگر پیوسته نیاموزید و مهارتهایتان را به روز نکنید،جایی،کس دیگری این کار را می کند و وقتی با آن شخص رو به رو شوید،بازنده حواهید شد.

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۰:۰۵   ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
       
نقل قول

راز افـــــراد موفــق:
از لحظه های فراغت خود با دقت نگهداری کنید،آنها مانند الماس نتراشیده هستند و ارزش شان هرگز شناخته نمی شود.
بهای آنها را بیشتر کنید تا درخشان ترین گوهر زندگی تان شوند

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۰:۰۶   ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
       
نقل قول

بالای نردبان موفقیت .. هرگز شلوغ نیست ... !!!!!

ناپلئون .

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۰۰:۳۸   ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
       
نقل قول

اگر فردی پنـــچ سال از عمرش را هـــر روز به مدت یــــک دقیــقه به یک موضوع اختصاص دهد، در طول این زمان کارشناس آن موضوع می شود.
"ارل ناتینگل"

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۱:۰۷   ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
       
نقل قول

آیا می دانید بزرگترین دشمن شما در این دنیا کیست؟
.
.
.
بزرگتـرین دشمن شما،همان ذهـن تان است.افکار منفی در سر پروراندن، فکر و ذهن را به دشمن شماره یک ما تبدیل می کند.
"باربارادی آنجلیس"

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۱:۰۸   ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
       
نقل قول

در مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوها برنده می شوند. چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی !ا

پس

” هدف مهم تر از نیاز است “

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۱۲:۳۹   ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
       
نقل قول

یـــــــا به اندازه آرزوهایت تلاش کن؛
یـــــــا به اندازه تلاشت آرزو کن.

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۲۲:۴۴   ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
       
نقل قول

موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر از کاری که انجام می دهید خرسند و راضی باشید، حتماً موفق خواهید شد

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۲۲:۴۵   ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
       
نقل قول

من قیمت موفقیت را می دانم: فداکاری، تلاش، و از خود گذشتگی مداوم برای رسیدن به آنچه که می خواهید اتفاق بیفتد.

مدیر سایت
تعداد پست :
381
۰۹:۲۴   ۱۳۹۲/۱/۱۸
       
نقل قول

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد
.
.
.
.
.
.
استعدادهایش نیست
انتخابهایش است...

شماره صفحه
+
-
برو
بروز رسانی
 
صفحه 5 از 5 (91 پست یافت شد)
First
Prev
1
2
3
4
[5]
Next
Last
 
پاسخگویی
 
 
ثبت نظر
صفحه پیشرفته
     
زیربخش موضوع بعد »
عمومی موفقیت